Posted on

Zračna vlaga v prostoru je večkrat posledica vlažnih zidov

Zračna vlaga v prostoru je večkrat posledica vlažnih zidov

Zračna vlaga v prostoru in razlogi za njen nastanek so lahko tudi posledica vlage v zidu, ki počasi prehaja v prostor.

Se tudi vam dogaja, da nikakor ne morate doseči optimalne zračne vlage v stanovanju ali hiši? Imate zaradi (pre)visoke zračne vlage višje stroške ogrevanja, slabše spite, perilo se nikoli ne posuši?

Če se problem pojavlja v kletnih prostorih, pritličju ali pa v delu zgradbe, ki je okopana v zemljo, potem razlog za previsoko zračno vlago v prostoru najbrž ni vroče tuširanje, kuhanje čaja in vsakodnevnega kosila, temveč – vlažni zidovi.

Preden razložimo, kaj točno to pomeni in kako pride do vlažnih zidov, poglejmo zakaj nas mora previsoka zračna vlaga sploh motiti.

Zračna vlaga v prostoru in njene posledice

 1. Neoptimalna zračna vlaga v prostoru negativno vpliva na človeško telo in zdravje.
 2. Visoka zračna vlaga povišuje stroške ogrevanja, saj povzroča termične izgube.
 3. Vlaga v zraku lahko poškoduje hranjena živila, oblačila, knjige (papir), usnje in krzno, les in druge naravne materiale.
 4. Vlaga povzroča neprijetne vonjave, ki se jih tudi z neprestanim zračenjem in uporabljanjem (strupenih) dišečih sredstev težko znebimo.

Do vlažnih zidov pride navadno v zgradbah, kjer je hidroizolacija dotrajana, poškodovana ali pa je sploh ni. Povzročitelj nadaljnjih problemov, pa je kapilarna vlaga.

Kaj je kapilarna vlaga?

Kapilarna vlaga
Nastanek kapilarne vlage

Kapilarna vlaga je precej pogosta oblika vlage. Pojavlja se predvsem v starejših objektih in je prisotna tudi pri novejših zgradbah, če je hidroizolacija bila izdelana slabo, je že dotrajana ali pa je prišlo do kakšnih poškodb.

Ko vlaga iz tal potuje skozi stene, gre skozi pore naravnih materialov, ki se uporabljajo pri gradnji (kamen, opeka, beton,mavec…). Zaradi površinske napetosti vode se vlaga dviga po majhnih, očesu nevidnih cevčicah v stenah. Kapilarno delovanje pomeni povečanje vlage v kapilarah v nasprotju z gravitacijo.

Kako se rešiti kapilarne vlage?

Obstajata več mehanskih rešitev, s katerimi preprečujemo vzdigovanje kapilarne vlage po zidovih.

Mehanske rešitve:

 • Prerez stene in vstavljanje nove hidroizolacije vmes
 • Izkop okoli hiše do temeljev in izvedba stranske hidroizolacije z drenažo
 • Vstavljanje zračnih odprtin v spodnji del (cokel) zunanjih sten
 • Injektiranje, pri čemer se preko vrtin v zidove vstavi tekočino, ki simulira vodno bariero

Rešitev brez gradbenih posegov

Postopek elektroosmoze je definitivno ena bolj elegantnih rešitev, ki se uporablja vse pogosteje, saj ne zahteva nobenih gradbenih posegov in je še posebej primerna za spomeniško zaščitene objekte, kjer je poseg v zgradbo nedovoljen oziroma omejen.

Sanacija kapilarne vlage s postopkom elektroosmoze
Gibanje vode od pozitivnega k negativnem polu

Z elektroosmozo lahko ustvarimo gibanje vode od pozitivnega (+) proti negativnem (-) polu. S to tehniko lahko učinkovito vplivamo na kapilarno vlago v zidu in ji s tem spremenimo smer. To si lahko predstavljamo, kot, da na vlago v zidu izvajamo nasproten pritisk, s čimer jo prisilimo, da se začne pomikati iz zidov nazaj v zemljo, od koder je tudi prišla.

Rešitev s postopkom elektroosmoze je učinkovita in cenovno ugodna, predvsem pa mnogo bolj udobna, saj ni potreben nikakršen poseg v objekt.

Več o elektroosmozi si lahko preberete tudi na Wikipediji

Posted on

Kapilarna vlaga elektroosmoza

kapilarna vlaga elektroosmoza

Kapilarna vlaga elektroosmoza – Kako se lahko rešimo prekomerne vlage v hiši?

Mogoče se še niste spoznali s terminoma kapilarna vlaga in elektroosmoza, vendar gre za dva popolnoma naravna pojava. 

Prvi je kapilarna vlaga:

Kapilarna vlaga je oblika vlage, pogosto prisotna v starejših gradnjah, ki imajo dotrajano hidroizolacijo oziroma je sploh nimajo. Problem postane še posebno izrazit, če smo ga v preteklosti sanirali napačno.

Kapilarna vlaga lahko povzroči veliko preglavic, ki se kažejo v obliki:

 • vlažnih sten
 • plesni
 • luščenje barve
 • izhajanje solitra
 • odpad ometa

Drugi, elektroosmoza:

pa je postopek, ki ga lahko uporabimo za sanacijo kapilarne vlage in predstavlja eno bolj elegantnih rešitev, saj je postopek možno izvesti, brez gradbenih posegov.

Elektroosmoza kapilarna vlaga ECOpulse sistem

Ste začeli opažati znake, ki kažejo na kapilarno vlago?

Če imate težave s prekomerno vlago v svojih bivalnih prostorih, niste edini.

Kar 1 od 3 stavb v Sloveniji ima podoben problem.

Najbolj značilni pokazatelj kapilarne vlage, so vlažne stene v spodnjem delu, luščenje barve in odpadanje ometa, ter izhajanje solitra iz sten, ki ostaja na površini stene med tem ko vlaga izhlapeva. 

kapilarna vlaga posledice

Vam pa lahko na problem že prej nakazuje plesen v kotih sob, ki je lahko tudi posledica kondenzacije in povečanega toplotnega mostu, kar je lahko tudi posledica vlage v zidu. Razvoj plesni in prekomerne zračne vlage, lahko negativno vpliva tudi na naše zdravje, saj spodbuja razvoj dihalnih težav in drugih bolezni. 

Kapilarna vlaga posledice
kapilarna vlaga

Kaj je kapilarna vlaga?

Kapilarna vlaga potuje skozi temelj po stenah iz zemlje navzgor in se navadno ustavi v pritličnih prostorih, zato je problem navadno opazen do približno 2 metrov nad nivojem zemlje. Problem je najbolj opazen v kletnih in pritličnih prostorih, vendar lahko konstrukcijsko škodi celotni stavbi.

Drugi vzroki za probleme z vlago v hiši so:

 • nepravilno oziroma nezadostno prezračevanje
 • kondenzacijska vlaga in napačno izvedena toplotna izolacija
 • vdor meteornih vod, če na stavbi ni izvedena drenaža
 • zamakanje iz vodovodnih inštalacij

Teh težav elektroosmoza ne rešuje direktrno, vseeno pa pomaga pri hitrejšem izsuševanju stavbe, ko je enkrat izvedena sanacija vzroka (npr. popravljen drenažni sistem).

Kapilarna vlaga elektroosmoza – Rešitev za vaš problem!

Elektroosmoza nam lahko pomaga pri sanaciji kapilarne vlage na čisto naraven način, brez uporabe raznih kemikalij in drugih gradbenih materialov. Rešitev pa je možno izvesti čisto brez posegov v zgradbo. Elektroosmoza temelji na dobro raziskanem fizikalnem pojavu, ki je bil izumljen že pred več kot 100 leti. Z elektroosmozo lahko vplivamo na tok oziroma smer potovanja tekočine – v tem primeru kapilarne vlage v zidu.

V Sloveniji izdelan sistem, ki deluje na podlagi elektroosmoze, se imenuje ECOpulse.

ECOpulse sistem predstavlja elegantno rešitev za težave s kapilarno vlago. Gre za minimalen poseg, ki ne zahteva večjih gradbenih del in po inštalaciji ne potrebuje nobenega nadaljnjega vzdrževanja. Deluje povsem neslišno in je neškodljiv za ljudi, živali, okolje in zgradbo. Ko doseže sistem izsušitev zidov, nato to stanje vzdržuje za vedno, dokler je sistem vklopljen. 

Kaj vam sanacija kapilarne vlage s sistemom ECOpulse prinese?

 • za vedno izsuši zgradbo
 • zniža stroške ogrevanja in hlajenja
 • prepreči nastanek plesni in bakterij
 • poveča življenjsko dobo zgradbe
 • preprečuje pokanje sten
 • preprečuje oksidacijo kovin
 • iz zidu odstranjuje toksine in soli
ECOpulse sistem cena
ECOpulse sistem
Posted on

Sanacija vlage v stari hiši

sanacija vlage v stari hiši

Sanacija vlage v stari hiši 

Sanacija vlage v stari hiši je lahko res velik problem. Stare hiše imajo veliko prednosti. Lepo spadajo v svoje okolje, imajo čustveno in uporabno vrednost za prebivalce in po statističnih podatkih kar 97% Slovencev živi v zgradbah, ki so bile zgrajene pred letom 2011 (81% pa pred 1990!). 

Kljub temu, da očitno prepoznamo vrednost starosti in tradicije, pa se veliko lastnikov sprašuje kako se rešiti pogostega problema, in sicer kako naj poteka sanacija vlage v stari hiši?

Pri gradnji novejših hiš so uporabljeni vodoodporni materiali, ki preprečujejo dvig vlage skozi temelje in zidove. Starejše hiše, po drugi strani, pogosto nimajo izdelane nobene hidroizolacije ali pa je ta poškodovana oziroma dotrajana. Prav tako navadno nimajo nobene toplotne izolacije, kar pripelje do povečanih toplonih mostov.

Najpogostejši pokazatelji vlage v stari hiši so:

 

 1. PLESEN, ki je navadno prisotna zaradi:
  1. toplotnih mostov zaradi nezadostne toplotne izolacije
  2. kondenzacije zaradi prevelikih temperaturnih razlik
  3. nezadostnega in nepravilnega kroženja zraka
  4. prekomerne zračne vlage, ki jo večkrat ustvarjamo tudi sami
  5. kapilarne vlage v zidu zaradi pomanjkljive hidroizolacije
 2. LUŠČENJE BARVE
  1. se navadno pojavlja zaradi kapilarne vlage v zidu
  2. močna kondenzacija na steni
 3. ODPAD OMETA
  1. se navadno pojavlja zaradi kapilarne vlage v zidu
  2. vdor meteornih vod, če hiša nima izvedene drenaže
 4. IZHAJANJE SOLITRA IZ ZIDOV
  1. kapilarna vlaga
  2. vdor meteornih vod

Soliter (kalijevega nitrat), ostane na površini stene, ko vlaga izhlapi. Za tovrstno težavo je večkrat odgovorna kapilarna vlaga, ki je pogost pojav na starih hišah, ki imajo poškodovano hidroizolacijo oziroma je sploh nimajo.

Da bi lahko težavo uspešno odpravili, je potrebno najprej najti izvor. Nato pa se lahko odločimo, ali bomo težavo le zamaskirali ali pa bomo le to odpravili za vedno.

Sanacija vlage v stari hiši in kaj sploh lahko naredimo?

Prva možnost, ki se zdi na pogled privlačna, saj je poceni in hitra, je vizualno prekrivanje težave. To lastniki storijo tako, da stene popršijo s sredstvi proti plesni in vlagi, prebelijo steno ali naredijo nov omet. Ta rešitev na žalost ni zelo trajna, saj problem ostane in v notranjosti zidov še vedno povzroča škodo konstrukciji zgradbe. Tudi spore plesni in gliv pod površjem še naprej rastejo.

Druga rešitev, ki je na spektru finančne in časovne investicije na popolnoma drugi strani, pa je popolna sanacija hiše izvedena na pravilen način, kar je bistvenega pomena, saj z napačno sanacijo težavo še poslabšamo. 

Kot je že bilo omenjeno, je potrebno za pravilno sanacijo najprej identificirati problem oz. najti izvor težave.

Če gre za vdor meteornih vod ob večjem nalivu je potrebno okoli hiše skopati jarek do temeljev, izvesti stransko hidroizolacijo in toplotno izolacijo. Izvesti je potrebno tudi pravilno odvodnjavanje vode z drenažo.

Ta rešitev zahteva veliko finančno investicijo in včasih ni mogoča (npr. če je stavba spomeniško zaščitena ali pa gre za deljeno lastništvo, kjer se vsi ne strinjajo s posegom).

Večkrat po tem posegu še vedno ostane prisotnost kapilarne vlage, saj bi bilo za odpravitev tovrstnega problema potrebno izvesti tudi horizontalno hidroizolacijo. 

Kaj torej lahko naredimo, kadar to ni mogoče?

Eden bolj elegantni načinov reševanja kapilarne vlage je z uporabo sistema za elektroosmotsko izsuševanje. Z elektroosmozo sistem poskrbi za konstantno izvajanje nasprotnega pritiska, s čimer vlaga v zidu spremeni smer in se začne pomikati iz zidov, nazaj v zemljo. 

Sistem ECOpulse je tovrstni sistem, ki je v celoti razvit in izdelan v Sloveniji, za svoje uspešno delovanje, pa je bil tudi večkrat nagrajen.

Ta elektro fizikalna rešitev je finančno dostopna, prijazna okolju, ljudem in zgradbi, navsezadnje pa je tudi izjemno efektivna.

Sanacija kapilarne vlage ECOpulse sistem
sanacija vlage v stari hiši s postopkom elektroosmoze

Posted on

Vlaga v prostoru in vpliv na zdravje

plesen, plesen v stanovanju, plesen stop, sanacija plesni, plesen in zdravje

Vlaga v prostoru vsekakor neugodno vpliva na naše bivanje.

Primerna zračna vlaga v prostoru, ki zagotavlja zdravo bivanje je med 55% in 65%,

če je višja kot to spodbuja nastanek bakterij in plesni, kar lahko  pripelje do razvoja raznih bolezni in alergij.

Mislim, da se ljudje ne zavedajo, da lahko v svojem bivalnem okolju najdejo več 100 različnih plesni, ki povzročajo različne bolezni, ki so lahko celo smrtno nevarne.

Spore, ki so povsod okoli nas, so navadno neškodljive, ob zadostni koncentraciji pa lahko povzročijo veliko bolezenskih težav,kot so alergijske reakcije, astma, glavobol, draženje oči, kašelj, vnetje nosne sluznice, težave z dihanjem, vnetje kože in tako dalje.

Tudi prenizka relativna zračna v prostoru ni primerna za zdravo bivanje, saj je takrat v zraku povišana količina prašnih delcev, zaradi česar je lahko oteženo naše dihanje, povzroči pa nam lahko tudi težave s kožo.

Veliko ljudi se ne zaveda, kako pomemben faktor zdravega življenjskega sloga je optimalna zračna vlaga v naših bivalnih in delovnih prostorih.

Vlaga v prostoru in 5 najpogostejših groženj, ki negativno vplivajo na naše zdravje

Vlaga v prostoru in vpliv na zdravje
Vlaga v prostoru in vpliv na naše zdravje

1. Grožnja: Rast plesni, gliv in bakterij

Ko je stopnja vlage v prostoru previsoka skozi daljše obdobje, se lahko plesen, glive in bakterije na površinah izjemno hitro razmnožujejo. Za posameznike z alergijami in kroničnimi boleznimi dihal (npr. astmo) lahko to povzroča opazne neprijetnosti in poslabšanje bolezenskega stanja. Tudi za splošno zdrave posameznike je prisotnost plesni zelo slaba, saj ta povzroča konstantno stopnjo vnetja sistema, ki povzroča, da se telo hitreje stara in je bolj dovzetno za druge bolezni.

Da rast plesni, glive in bakterij preprečimo, je priporočljivo, da je stopnja relativne zračne vlage v zraku vedno nižja kot 60%.

2. Grožnja: Prenos virusov

Med pandemijo virusa covid-19 so mnoge raziskave pokazale, da je relativna vlaga v prostoru med 40 in 60% pomemben faktor strategije pri izogibanju prenosa virusa. V tem razponu zračne vlage se virus najmanj prenaša.

Suh zrak lahko vpliva tudi na našo imunsko obrambo in poveča dovzetnost za okužbe, ki se prenašajo po zraku, kot sta gripa in prehlad. Nizka vlažnost lahko izsuši nosne poti in zmanjša sluz, kar lahko upočasni hitrost odstranjevanja virusov in drugih patogenov iz dihalnih poti. Ravno to pa lahko virusom omogoči, da prodrejo globje v naša pljuča.

3. Grožnja: Kakovost spanca

Dober spanec je eden izmed stebrov zdravega življenja. Zato lahko previsoka in prenizka relativna zračna vlaga v prostoru nanj negativno vplivata.

Presuh zrak poveča draženje dihal in to lahko povzroči kašljanje ali kihanje med spanjem in zbujanje. Nasprotno pa prevlažen zrak zviša temperaturo v prostoru, zaradi česar je težje zaspati, skrajša se čas v fazah globokega spanca in se na splošno zmanjša kakovost spanca.

4. Grožnja: Toplotno udobje

Vlaga v prostoru je tesno povezana s temperaturo. Toplejši zrak lahko zadrži več vodne pare. Če vsebnost vodne pare ostane enaka in temperatura pade, se relativna vlažnost poveča. Nasprotno, če vsebnost vodne pare ostane enaka in se temperatura dvigne, se relativna vlažnost zmanjša.

V poletnem času, ko je zrak bolj vlažen, toplota, vlaga in trenje ustvarijo neprijeten ‘lepljiv’ občutek na naši koži in oblačilih. Medtem pa lahko v zimskih mesecih zelo nizka vlažnost povzroči nelagodje, saj izsuši kožo in sluznice, kot so oči in nosni prehodi.

Visoka zračna vlaga v prostoru povzroča tudi termične izgube in tako zvišuje položnice za gretje bivalnih prostorov.

5. Grožnja: Kondenzacija

Človeške aktivnosti (tuširanje, kuhanje, pranje perila) ustvarjajo vodno paro, ki se potem kot kondenzacija nabira na stenah, oknih, pohištvu…

Stalno prisotna kondenzacija ni slaba samo za naše telo, temveč tudi za zgradbo, ki lahko utrpi strukturalne poškodbe od stalne vlage kot posledice kondenzacije.

Plesen v kotičkih kuhinje in kopalnice sta lahko pokazatelj, da je nekaj že zelo narobe, zato je dobra ideja vlago izmeriti s cenovno ugodnimi higrometri in se po potrebi lotiti sanacije.

V Sloveniji ima vsak tretji dom težave s prekomerno vlago.

Zelo pogost razlog za prekomerno vlago v starejših hišah predstavlja kapilarna vlaga.

Avtor besedila: Sebastijan Prislan

Več nasvetov v našem BREZPLAČNEM priročniku 

 • Vlaga v bivalnem prostoru in njen vpliv na naše zdravje
 • Kaj narediti ko v kotu sobe opazimo plesen?
 • Kako vlažni oz. mokri zidovi vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe?
 • Zakaj pride do nastanka kapilarne vlage?
Kako odpraviti problem vlažnih sten
BREZPLAČEN priročnik


  S klikom na gumb spodaj soglašam, da me kontaktirate po e-pošti, ter da mi do preklica na zgoraj vpisan e-naslov občasno posredujete posebne ponudbe, koristne nasvete in informacije o sanaciji vlage.


  Vaši podatki so varni, iz našega seznama se lahko kadarkoli izpišete.


  V vednost: Za obdelavo in procesiranje vaših podatkov uporabljamo platformo MailChimp, v skladnosti z njihovimi pogoji uporabe in pogoji varovanja podatkov.

  Posted on

  Alergija na cvetni prah? Kaj lahko naredimo?

  alergija na cvetni prah

  Če ste tudi vi med več kot tretjino vseh odraslih, ki imajo problem z alergijo na cvetni prah, potem je ta prispevek za vas.

  Veliko ljudi se sploh ne zaveda, da imajo alergijo na cvetni prah, saj so siptomi večkrat zelo podobni simptomom prehlada.

  Alergija na cvetni prah pri otrocih in odraslih

  Alergija na cvetni prah pri otrocih in odraslih poteka zelo podobno in je večkrat imenovana tudi kot seneni nahod, kar pomeni alergijsko vnetje zgornjih dihalnih poti in večkrat z njimi povezanih očesnih kanalov. Problem je še posebej izrazit pri tistih, ki imajo preobčutljiv imunski sistem, zaradi česar le-ta prepozna v telesu cvetni prah kot tujek in zato sproži svojo obrambo.

  Simptomi, ki so povezani z alergijo na cvetni prah:

  • Zamašen in srbeč nos
  • Pogosto kihanje
  • Izcedek iz nosu
  • Srbenje oči in solzenje
  • Srbeče grlo
  • Suh kašelj
  • Zahripan glas
  • Srbeča ušesa

  Simptome navadno spremlja tudi splošno slabo počutje, bolečine v glavi in utrujenost.

  Kako vedeti, kdaj gre za navaden prehlad in kdaj za alergijo?

  Pri alergiji na cvetni prah trajajo težave navadno do nekaj mesecev, pri prehladu pa le od 7 do 10 dni. Pri alergiji je nosni izcedek voden in v precejšni količini, pri prehladu pa je gost in sluzast. Pri alergiji so simptomi na prostem in v lepem vremenu hujši, dočemer so pri navadnem prehladu bolj ali manj konstantni. Razlika je tudi v nalezljivosti, saj je prehlad virusno prenosljiv, med tem, ko alergije niso nalezljive. Ker gre pri alergiji za preobčutljivost imunskega sistema, ni nalezljiva, je pa lahko dedna.

  Ko postanejo neškodljive snovi alergeni

  V povezavi z alergijo na cvetni prah nastopa hkrati tudi več povezav z drugimi snovmi, kar pripelje do tega, da postanejo sicer neškodljive snovi, kot je cvetni prah, alergene.

  Za to so večkrat odgovorni okoljski dejavniki, kot so:

  • Onesnaževalci zraka
  • Onesnaževalci vode
  • Umetne snovi
  • Cigaretni dim
  • Konzervansi in dodatki v prehrani
  • Formaldehidi

  Pojav, kjer posameznik v stiku s popolnoma drugo snovjo razvije že prej znano alergijsko reakcijo, imenujemo navzkrižne alergije. Do tega pride, ker ima ta druga snov zelo podobno sestavo, kot jih ima že znani alergen.

  Do navzkrižnih alergij pride največkrat pri tistih, ki so alergični na cvetni prah breze. Pojavlja pa se lahko tudi pri vseh, ki imajo alergijo na cvetni prah raznih trav.

  Katere rastline povzročajo alergije?

  • razne trave in pleveli
  • drevesa, kot so breza, hrast, jesen, jelša, leska,…

  Na našo srečo povzročajo alergijo na cvetni prah le sezonske rastline in to samo v času cvetenja.

  Kako si lahko pomagamo?

  Vsekakor alergij ni pametno zanemarjati, saj lahko prerastejo v hujše probleme, kot je astma, pri čemer lahko kombinacija le teh privede do življenjske ogroženosti. Zdravila za alergijo predpiše zdravnik, veliko pa lahko naredimo tudi sami s preventivo.

  Najlažja preventiva je izogibanje alergenu in zagotavljanje čistega in svežega zraka v našem življenjskem prostoru.

  Kako zagotoviti čist zrak v našem bivalnem okolju?

  Kot vsi vemo, nastane problem tudi kadar hočemo prezračevati z odpiranjem oken, saj na takšen način spustimo v naš prostor tudi vse alergene. Kaj torej storiti, da ne bomo prikrajšani za prezračevanje naših prostorov, ki pa je vseeno potrebno, ne glede na naše težave z alergijami.

  Uporabimo lahko prenosni čistilec zraka, ki bo v naši okolici vedno zagotavljal čist in svež zrak, brez nečistoč in alergenov. Za to bo poskrbel kar tri stopenjski sistem filtracije skozi HEPA filter in filter z aktivnim ogljem + ionizator zraka, ki bo zagotovil potrebno svežino.

  Posted on

  Plesen in neprijetne vonjave – Končno rešitev!

  plesen in neprijetne vonjave

  Plesen in neprijetne vonjave predstavljajo velik problem. Če imate tudi vi podobne težave, preberite ta članek do konca – v njem boste izvedeli za zaenkrat še mnogim neznano metodo, ki postaja vedno bolj razširjena, saj nam ne jemlje dragocenega časa, ima pa zmožnost, da prodre tudi tja, kamor sami nikakor ne bi mogli.

  Brez težav doseže na primer za omaro, kjer se skriva trdovratna plesen ali pa v kakšen nedostopen kot, kjer se skriva vzrok za neprijeten vonj.

  Plesen in neprijetne vonjave

  Ker neprijetne vonjave vsekakor kvarijo naše razpoloženje in zelo negativno vplivajo tudi na naše zdravje, je pomembno, da se problema čimprej zavemo in ga poskusimo, kar se da hitro, tudi odpraviti.

  Vsi se zavedamo, da je potrebno v primeru težav z neprijetnimi vonjavami čim več prezračevati. A kaj narediti, ko le-to ne zadostuje? Saj prezračevanje le začasno omili situacijo, nastali problem pa se precej hitro povrne in nam še naprej greni življenje, ter nas s tem spravlja v slabo voljo.

  Neprijetne vonjave v domu?

  Po dolgem dnevu prikorakate do svojega doma, odprete vrata v upanju na oazo popolne sprostitve, in bum – neprijetne vonjave. Če se jih kljub rednemu čiščenju, pospravljanju in prezračevanju ne morete znebiti, gre najbrž za skrite vonjave, ki jih povzročajo vlaga, plesen, pršice, domače živali, dim, ali druge očesu nevidne bakterije. Na srečo obstaja rešitev, ki je preprostejša kot profesionalno odstranjevanje vonjav.

  Ali res obstaja enostavna rešitev BREZ kemikalij in čistil?

  Najbolj učinkovita metoda, ki bo odstranila tudi najbolj neprijeten vonj, je definitivno ozon. Ozon na naraven način ne odstranjuje le neprijetnih vonjav, ampak tudi brez problema odstrani cigaretni dim, vonj po zažganem, živalih,…

  Najbrž vam je ozon poznan v kontekstu ozonskega plašča okoli Zemlje, ki ščiti naš planet in vse njegove prebivalce pred nevarnim ultravijoličnim sevanjem sonca. Ozon je plin, sestavljen iz treh atomov kisika (O3). Je zelo nestabilen in teži k razpadu na običajno obliko kisika (O2) in en prosti kisikov atom, ki se hitro veže s snovmi v okolici.

  Raziskovalci pa so odkrili tudi izjemno uporabno lastnost ozona – ubija oziroma nevtralizira neprijetne vonjave pri njihovem izvoru.

  Več o lastnostih ozona si lahko pogledate tudi na naslednji strani:

  Wikipedia

  Za domačo in profesionalno uporabo so na voljo prenosni generatorji ozona (ali ozonatorji). Te naprave izničujejo vse neprijetne vonjave, vključno z dimom, živalskimi vonjavami in vonjem po plesni.

  Kje lahko uporabimo generator ozona?

  Generator ozona je zmogljiv, obenem pa prenosljiv, lahek in nadvse preprost za uporabo in vzdrževanje.

  Uporabljamo ga lahko v:

  • bivalnih prostorih (npr. dnevni sobi, kuhinji)
  • v uporabnih prostorih (npr. čakalnici)
  • v avtomobilih in tovornjakih

  Skratka, povsod kjer zaznamo moteče neprijetne vonjave.

  Ljudje, ki že uporabljajo generator ozona, vonj po uporabi opišejo kot čisto svežino bombažne posteljnine ali kot prijeten vonj po poletni nevihti.

  Poleg tega, da generator ozona odstrani vonjave po zatohlosti, plesni, dimu in podobnih neprijetnostih, ozon med razpadanjem generira tudi nov kisik. Večja vsebnost kisika v okolju pospeši človeški metabolizem in zviša raven energije.

  Če povzamemo, je najbolje da se odstranjevanja neprijetnih vonjav lotimo pri njihovem vzroku, namesto da jih poskušamo prikriti z dišavami, svečkami in čistili. Generator ozona ubije bakterije, pršice in plesen in ustavi njihovo rast, zato smo lahko prepričani, da je naš dom ali delovno okolje zares čisto in zdravo.

  Ozon, ki se tvori med delovanjem generatorja ozona, po končanem postopku delovanja pusti v prostoru čist in svež zrak. Hkrati pa se izboljša tudi vrednost kisika v zraku, kar pozitivno vpliva na naše počutje in zdravje.

  Glede na uporabne lastnosti ozona, ga lahko označimo za res uporabnega, saj prodre prav povsod, kamor sami ne moremo.

  Na kakšen način lahko pridem do ozona?

  Najhitrejši način tvorbe ozona predstavlja generator ozona, ki služi kot najhitrejši, najcenejši in najučinkovitejši način za pridobivanje ozona in čiščenje zraka v prostoru.

  Vse, kar je potrebno storiti, da očistite zrak v prostoru, je to, da vklopite generator ozona, nastavite čas delovanja in se v času delovanja umaknete iz prostora (prav tako v prostoru ne sme biti hišnih ljubljenčkov). Po končanem procesu, ostane v prostoru čist in svež zrak.

  ozon generator

  Za vse naše zveste bralce smo pripravili tudi BREZPLAČEN priročnik, s katerim boste prihranili čas in denar.

  Ta uporaben priročnik vam bo razkril, kako na enostaven način prepoznati različne vzroke, ki so odgovorni za plesen in neprijetne vonjave, pa tudi vse probleme, ki jih imamo z vlago v našem bivalnem prostoru.

  Hkrati so v priročniku izpostavljene tudi napake, ki jih večkrat naredimo sami, z napačno sanacijo, to pa nas navadno drago stane.

  Kako odpraviti problem vlažnih sten
  • Vlaga v bivalnem prostoru in njen vpliv na naše zdravje
  • Kaj narediti ko v kotu sobe opazimo plesen?
  • Kako vlažni oz. mokri zidovi vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe?
  • Zakaj pride do nastanka kapilarne vlage?


   S klikom na gumb spodaj soglašam, da me kontaktirate po e-pošti, ter da mi do preklica na zgoraj vpisan e-naslov občasno posredujete posebne ponudbe, koristne nasvete in informacije o sanaciji vlage.


   Vaši podatki so varni, iz našega seznama se lahko kadarkoli izpišete.


   V vednost: Za obdelavo in procesiranje vaših podatkov uporabljamo platformo MailChimp, v skladnosti z njihovimi pogoji uporabe in pogoji varovanja podatkov.

   Posted on

   Sanacija kapilarne vlage sanacija zidu

   Sanacija kapilarne vlage - kapilarna vlaga -vlaga v hiši

   Sanacija kapilarne vlage sanacija zidu

   Eden od najbolj perečih problemov, s katerimi se često srečujemo v svojem bivalnem okolju, je vlaga. Splošno znano je, da voda zlahka vdre v stavbo skozi manjše in večje razpoke v strehi in zidovih. Malo manj pa je morda znano, da lahko voda potuje tudi po kapilarah, ki so tako majhne, ​​da jih naše oči ne morejo zaznat.

   1. Problemi kapilarne vlage 

   Vlažne stene so pogosto povezane z dvigom kapilarne vlage, ki iz tal zaradi nepopolno izvedene ali dotrajane hidroizolacije vstopi v stavbo. To je tako, kot bi namočili krpo v vedro vode in opazovali, kako se voda vpija v krpo in vzpenja vse više. Kapilare so tako majhne, da so očem nevidne. Vlaga se lahko po zidovih dvigne tudi do 6 metrov visoko. Zaradi vlage v stenah se le-te težje segrevajo, zato so lahko stroški ogrevanja in hlajenja prostorov tudi do 65% višji kot pri suhih stenah. V kubični meter betonskega zidu se lahko denimo vpije tudi do 450 litrov vode! Predvsem pa prekomerna vlaga negativno vpliva na naše zdravje, zlasti za tistih, ki trpijo zaradi težav z dihali, saj spodbuja rast različnih bakterij, plesni in pršic. Nastanek plesni na steni je očem skoraj neviden, ker je velik del vžrt v steno in ga opazimo šele, ko se prebije skozi omet in barvo. Zato je za naše zdravje in dobro počutje nujno, da stene ostanejo suhe.

   2. Postopek elektroosmoze, proces, ki poteka tudi v naravi.

   Na trgu je kar nekaj različnih sistemov za sanacijo vlažnih zidov, vendar pa je veliko učinkovitih le toliko, da se problem vlage prikrije.Ti sistemi ne ponujajo trajne rešitve, mnogi pa celo uporabljajo različne zdravju škodljive kemikalije, ki, na dolgi rok, le poslabšajo situacijo. Ena od učinkovitih rešitev, ki se zgleduje po naravnih procesih je postopek elektroosmoze. V podjetju Ursa podjetje za elektoniko d.o.o. so nam razložili, da gre za postopek, ki poteka brez uporabe kemikalij, obrne kapilarni tok vode in posledično povzroči, da se vlaga začne premikati po stenah nazaj v tla, medtem pa se skupaj z vlago iz sten odstranijo pomikajo tudi toksini in soli, ki nam povzročajo dodatno škodo, kot je luščenje barve, odpad ometa, oksidacijo kovin in izhajanje solitra.

   Posledice kapilarne vlage.jpg
   Posledica kapilarne vlage.

   3. Sistem ECOpulse

   V podjetju Ursa podjetje za elektroniko d.o.o. so nam predstavili, da sistem ECOpulse, ki so ga razvili sami uporablja revolucionarno tehnologijo pulzno resonančne elektroosmoze, ki temelji na uveljavljenih znanstvenih teorijah in praksah.

   ECOpulse sistem - sanacija kapilarne vlage.jpg
   ECOpulse sistem je prejel mnogo nagrad.

   V podjetju Ursa podjetje za elektroniko d.o.o. so nam razložii, da naprava ugotovi resonančno frekvenco razvlaženega zidu in z njo obrne kapilarni tok vlage. Zahvaljujoč temu procesu kapilarna vlaga  spremeni smer in se začne premikati nazaj v tla. Ta naprava močno pripomore k boljši energetski učinkovitosti, zmanjšanje količine vlage v steni namreč močno poveča toplotno izolativnost stavbe. Sistem ponuja ekonomično in trajno rešitev za odstranjevanje kapilarne vlage, popolnoma brez kemikalij in strupenih materialov, ki zastrupljajo naše okolje. Sistem ECOpulse je mogoče uporabiti povsod, kjer prihaja do problema vzpenjanja vlage od tal in je le to posledica pomankljive hidroizolacije. Ko doseže sistem polno moč, deluje v premeru 32tih metrov, oziroma v okolici 16tih metrov od točke namestitve. To pomeni, da en sistem navadno zadostuje za več prostorov hkrati in je v končni fazi primeren za povprečno hišo. V kolikor gre za večji objekt, se uporabi kombinacijo večih sistemov. Ker sistem porabi le nekaj vatov na 100m2, se lahko uporablja tudi v stavbah brez dostopa do električnega omrežja, saj ga lahko napaja majhna sončna celica ali baterija. Omeniti velja, da se sistem lahko uporablja tudi tam, kjer gradbeni posegi v stavbo niso mogoči ali dovoljeni (spomeniško zaščitene stavbe, gradovi, cerkve itd.).

   3.1 Opis sistema

   Eden od načinov razvlaževanja sten je revolucionarna tehnologija elektroosmoze. Sistem ponuja trajno in ekonomično rešitev za prekomerno vlažnost sten. Sistem uporablja tehnologijo pulzne resonančne elektroosmoze in jo uporablja za vplivanje na kapilarno vlago, ki se dviga po stenah stavbe. Obrne tok vode, ki se začne premikati nazaj v tla.

   Delovanje ECOpulse sistema.jpg
   Delovanje ECOpulse sistema.

   Pulzna elektroosmoza doseže, da delci, ki potujejo v statičnem električnem polju, spremenijo orientacijo zaradi impulzne sile. Zahvaljujoč temu se majhne in velike molekule v vodi lažje delijo in posledično hitreje potujejo od pozitivnega naboja do negativnega.

   3.2 Brezžični sistem

   Z brezžičnim sistemom naprava pošilja elektromagnetne impulze, ki spreminjajo polarnost vode v steni in jo silijo nazaj v tla. Brezžični (oziroma polžični) sistem je uporaben v večini primerov, še posebej, kadar gradbeni posegi niso možni ali dovoljeni oziroma, kjer je dostop do stene nemogoč ali pa enostavno ni želeno, da se posega v stene. Namestitev brezžičnega sistema je zelo enostavna in hitra, ko pa je enkrat postavljen na določeno mesto, se ga ne prestavlja več. Po končani namestitvi ne potrebuje več nobenega nadaljnjega vzdrževanja, njegova življenjska doba pa je več kot 30 let.

   ECOpulse sistem - elektroosmoza -kapilarna vlaga.jpg

   3.3 Žični sistem 

   Z žičnim sistemom naprava pošilja električne impulze različnih frekvenc skozi steno v tla po posebni žici, ki predstavlja bariero skozi katero voda ne bo več prehajala, hkrati pa izvaja kontra pritisk, ki prisili vodo, da se začne pomikati nazaj proti tlom. Ko sistem izsuši stene, ostanejo suhe, dokler sistem deluje. Pri žični različici je pozitivna elektroda (anoda (+)) speljana podometno vzdolž stene na notranji strani stavbe. Običajno poteka na višini 10-30 cm od tal. Nameščena v eni ali več višinah (odvisno od problematike primera) Negativna elektroda (katoda (-)) pa je navadno nameščena zunaj stavbe v tleh, vsaj meter oziroma meter in pol stran od stavbe.

   Sanacija Kapilarne Vlage U InjektiranjemStrokovni članek

    Sanacija Kapilarne Vlage U Zidovima401

   Avtor: Mojmojster


   Sanacija kapilarne vlage sanacija zidu

   Več nasvetov v našem BREZPLAČNEM priročniku

   • Prezračevanje – Kako pravilno prezračevati?
   • Vlaga v bivalnem prostoru in njen vpliv na naše zdravje
   • Kaj narediti ko v kotu sobe opazimo plesen?
   • Kako vlažni oz. mokri zidovi vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe?
   • Sanacija kapilarne vlage sanacija zidu
   • Zakaj pride do nastanka kapilarne vlage?
   prezračevanje


    S klikom na gumb spodaj soglašam, da me kontaktirate po e-pošti, ter da mi do preklica na zgoraj vpisan e-naslov občasno posredujete posebne ponudbe, koristne nasvete in informacije o sanaciji vlage.


    Vaši podatki so varni, iz našega seznama se lahko kadarkoli izpišete.


    V vednost: Za obdelavo in procesiranje vaših podatkov uporabljamo platformo MailChimp, v skladnosti z njihovimi pogoji uporabe in pogoji varovanja podatkov.

    Posted on

    Najboljši pripomoček za zatohlost v stanovanju

    plesen stop

    Kako se najlažje znebiti zatohlosti in plesni?

    Strinjamo se, da je trenutek, ko v zgornjem kotu sobe zagledamo zaplato plesni, nekaj najhujšega na svetu. Lahko špricamo, drgnemo in praskamo pa se bo spet vrnila. Potrebujemo nekaj boljšega in nekaj, kar bo to zlobo pregnalo za vedno, še posebej vonj pozatohlem, ki je večkrat povezan s tem. Prostor bo končno zadišal tako kot mora, brez zatohlosti. Najboljši pripomoček za to je definitivno generator ozona, ki bo v prostor vrnil občutek doma in kar je najpomembneje, čist in zdrav zrak.

    Učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav

    Generator ozona s svojim delovanjem učinkovito nevtralizira vse neprijetne vonjave, kot so:

    • vonj po plesni in zatohlem
    • živalske vonjave
    • vonj po kuhanju
    • cigaretni dim
    • vonj po zažganem
    • in še veliko več

    Obenem bo izboljšal vrednost kisika v zraku in tako pozitivno vplival na naše zdravje. Poleg vsega tega bo odstranil tudi najmočnejše vonjave, ki jih ljudje spuščamo. Prostor bo ostal svež in gostje ne bodo nikoli vedeli, kaj je v zraku. Odgovor je nič drugega kot le zrak. Tako dober je generator ozona.

    Vsestranskost uporabe

    Pogost stavek moške populacije, se lahko uporabi tudi tukaj. Velikost dejansko ni pomembna, ker je smisel v produktivnosti. Generator ozona lahko uporabljamo v kuhinji, dnevni sobi, spalnici, čakalnici, avtomobilu, kombiju in povsod, kjer si zaželimo.

    Majhen generator ozona preprosto postavimo v prostor in priklopimo. Paziti moramo, da nas ali živali takrat ne bo v prostoru in akcija! Glede na velikost prostora izberemo čas delovanja in samo funkcijo razkuževanja. Po končanem delovanju boste prispeli v izjemno čist prostor, da boste lahko obiskovalcem zaračunavali vstopnino. Najboljše pri vsem tem pa je, da generator ozona ne potrebuje nobenih dodatnih elementov, ki bi jih bilo treba kupiti pri vsaki uporabi. Kar vidiš, je dovolj.

    Ne čakajte na bolj svež zrak v vaših prostorih. Naredite si sami svoj ozon z generatorjem ozona. Po dolgem času zadihajte svež, čist in zdrav zrak, ki bo vaše telo napolnil z novo energijo.

    Povzetek članka vzet iz: mojprihranek.si

    Za vse naše zveste bralce smo pripravili tudi BREZPLAČEN priročnik, s katerim boste prihranili čas in denar.

    Ta uporaben priročnik vam bo razkril, kako na enostaven način prepoznati različne vzroke, ki so odgovorni za plesen in neprijetne vonjave, pa tudi vse probleme, ki jih imamo z vlago v našem bivalnem prostoru.

    Hkrati so v priročniku izpostavljene tudi napake, ki jih večkrat naredimo sami, z napačno sanacijo, to pa nas navadno drago stane.

    Kako odpraviti problem vlažnih sten
    • Vlaga v bivalnem prostoru in njen vpliv na naše zdravje
    • Kaj narediti ko v kotu sobe opazimo plesen?
    • Kako vlažni oz. mokri zidovi vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe?
    • Zakaj pride do nastanka kapilarne vlage?


     S klikom na gumb spodaj soglašam, da me kontaktirate po e-pošti, ter da mi do preklica na zgoraj vpisan e-naslov občasno posredujete posebne ponudbe, koristne nasvete in informacije o sanaciji vlage.


     Vaši podatki so varni, iz našega seznama se lahko kadarkoli izpišete.


     V vednost: Za obdelavo in procesiranje vaših podatkov uporabljamo platformo MailChimp, v skladnosti z njihovimi pogoji uporabe in pogoji varovanja podatkov.

     Posted on

     Kako enostavno odstraniti neprijetne vonjave in vonj po pleseni


     Odkrijte kako lahko odstranite neprijetne vonjave na čisto enostaven način…

     Brez kemikalij in brez raznih čistil, ter drugih preparatov.

     Ali veste, da lahko odstranite skoraj vse neprijetne vonjave v svojem stanovanju z uporabo ozona?

     Se kdaj vprašate, zakaj prihaja v vašem stanovanju do vonja po zatohlem?

     Razlog za to je navadno razvoj plesni v kotičkih, kamor navadno ne sežemo, kot na primer za kuhinjskimi elementi, omarami, za sedežno, posteljo in tako dalje.

     Naj pojasnim, da do razvoja plesni navadno prihaja zaradi nepravilno prezračenega prostora in toplotnih mostov, ki povzročajo kondenzacijo, vsakokrat, kadar pride do prevelike temperaturne razlike med materialom in zrakom (npr. hladna stena in topel zrak). Vse skupaj pa se še poslabša ob uporabi neprimernih barvil, ki imajo organsko osnovo, kar predstavlja hrano za plesen.

     Če ta problem ignoriramo, oziroma ne najdemo rešitve, se začne stanje postopoma poslabševati, dokler ne nastane tako velika “materialna” škoda, da je potrebno vse skupaj obnoviti ali pa celo zamenjati.

     Cistenie Ozonom Cena

     Glavno vprašanje, ki se nam ob tem poraja, pa je, kako po odstranitvi plesni, odstraniti tudi vonj po zatohlem, ki se je vžrl v različne materiale in kako vzpostaviti nazaj vonj po svežem in čistem, ne da bi nam bilo ob tem potrebno posegati v sam objekt ali pa kupovati nove elemente.

     Omenjeni problem pesti veliko ljudi, ob čemer pa ne vedo, kako se spopasti s težavo.

     Ker se že vrsto let v našem podjetju ukvarjamo s sanacijo vlage, in je to pogosta težava, ki se pojavlja med našimi strankami, smo se odločiti narediti raziskavo, ki pa je privedla do enostavne rešitve.

     Pojavila se je enostavna rešitev, s katero smo dosegli, kar smo želeli, zato želimo to znanje sedaj deliti tudi z vami.

     Sedaj lahko tudi vi dosežete želeni rezultat na čisto enostaven način. Vse kar morate storiti, je vklopiti napravo in počakati, da opravi svoje delo. 

     Najlepše pri tem pa je, da lahko postopek izvajamo znova in znova, saj ob svojem delovanju ne potrebuje nobenih “preparatov”, ki bi jih bilo potrebno s časom dokupiti.

     Zaradi tega bo naprava dolga leta v funkciji brez kakršnih koli dodatnih stroškov. 

      

     Če ste pripravljeni končati boj z neprijetno težavo, kliknite spodnjo povezavo:
     Generator Ozona 10.000 mg/h

     Avtor besedila: Sebastijan Prislan

     Posted on

     Kapilarna vlaga – Zakaj pride do nastanka kapilarne vlage?

     Kapilarna vlaga

     Kapilarna vlaga lahko predstavlja precej velik problem, vse skupaj pa lahko še poslabšamo, če se težave lotimo z nepravilno sanacijo.

     Navadno je vzrok za to nepravilna izvedba konstrukcijskih elementov, oziroma celotne stavbe.


     Problem je pogost na vseh starejših hišah, ki imajo poškodovano hidroizolacijo, ali pa le-te sploh ni.

     Znano je, da voda vdira v stene zgradb skozi večje in manjše razpoke, malo manj splošno znana težava pa je ta, da voda potuje tudi po zidnih kapilarah, ki so tako majhne, da so prostemu očesu nevidne. Pri starejših objektih, kjer ni izvedene hidroizolacije, oziroma je le ta poškodovana, je problem kapilarne vlage še posebej viden.

     Vse skupaj samo še poslabšamo z nepravilnim oziroma nezadostnim prezračevanjem in ogrevanjem stanovanjskega objekta, določenega prostora, z vgradnjo neprepustnih oken, ter z raznimi barvnimi nanosi in ploščicami, ki ustvarjajo neprepustni sloj, ki preprečuje zračnost sten.

     Kapilarna vlaga je nadloga, ki je ni moč odpraviti iz danes na jutri. Sanacija kapilarne vlage predstavlja dolgotrajen postopek, ki je lahko povezan tudi z drugimi problemi. Velikokrat se kot težava pojavi vdor meteornih vod v objekt. V takšnem primeru, je potrebno le-te pravilno odvesti stran od objekta, kar navadno storimo s pravilno izvedeno drenažo. S tem, ko izvedemo izkop ob strani hiše, pa je priporočljivo, da naredimo tudi stransko hidroizolacijo. Na takšen način preprečimo vdor meteorne vode v objekt iz strani.

     Sama izvedba hidroizolacije ob strani objekta, pa žal ni dovolj. Če bi hoteli preprečiti vpliv kapilarne vlage, bi bilo potrebno dodati hidroizolacijo tudi pod temelj zgradbe, ker pa je to skoraj nemogoče, je lažje z gradbenim posegom v steno vstaviti vodno bariero. Ta način sanacije je smiseln le v primeru, ko je nivo tal v hiši višji od nivoja zunanjega terena. Sanacijo kapilarne vlage lahko izvedemo tudi s tako imenovanim procesom injektiranja, pri čemer se v steno, kjer se je težava pojavila, naredijo vrtine, v katere se vbrizga točno določen material, ki se kasneje razširi, in s tem posnema hidroizolacijo. Rešitev je lahko uspešna le v primeru, če preparat, ki ga vbrizgamo v stene, na katerih se je pojavila kapilarna vlaga, zapre popolnoma vse luknje, tvori uspešno simulacijo hidroizolacije, ter s tem prepreči vodi, da bi se lahko dvigala po stenah navzgor.

     Pri težavah s kapilarno vlago, najbolj elegantno rešitev, BREZ gradbenih posegov, predstavlja postopek elektroosmoze. Izvedba oz. montaža ECOpulse sistema, ki deluje na osnovi elektroosmoze, in predstavlja najugodnejšo rešitev za sanacijo kapilarne vlage, je hitra, in primerna za vse objekte, kjer je kakršen koli gradben poseg onemogočen ali pa nedovoljen. Kapilarna vlaga se največkrat pojavi pri starejših objektih, ker hidroizolacija ni prisotna, oz. je dotrajana in neučinkovita. V to skupino spadajo tudi spomeniško zaščiteni objekti, zgradbe pod spomeniškim varstvom, kjer v večini primerov gradbeni posegi niso dovoljeni. Sanacija težav, ki jih predstavlja kapilarna vlaga, pa je v tem primeru mogoča z ECOpulse sistemom, ki za svoje učinkovito delovanje gradbenih posegov ne potrebuje.

     Elektroosmoza – preberi več

     Avtor besedila: Sebastijan Prislan

     sanacija vlage

     Več BREZPLAČNIH nasvetov si lahko ogledate v našem priročniku

     • Prezračevanje – Kako pravilno prezračevati?
     • Vlaga v bivalnem prostoru in njen vpliv na naše zdravje
     • Kaj narediti ko v kotu sobe opazimo plesen?
     • Kako vlažni oz. mokri zidovi vplivajo na energetsko učinkovitost stavbe?
     • Zakaj pride do nastanka kapilarne vlage?
     • Kapilarna vlaga sanacija
     • Kapilarna vlaga sanacija cena
     • Kapilarna vlaga injektiranje
     • Kapilarna vlaga v zidu
     Sanacija vlage in plesni - Kako odpraviti problem vlažnih sten


      S klikom na gumb spodaj soglašam, da me kontaktirate po e-pošti, ter da mi do preklica na zgoraj vpisan e-naslov občasno posredujete posebne ponudbe, koristne nasvete in informacije o sanaciji vlage.


      Vaši podatki so varni, iz našega seznama se lahko kadarkoli izpišete.


      V vednost: Za obdelavo in procesiranje vaših podatkov uporabljamo platformo MailChimp, v skladnosti z njihovimi pogoji uporabe in pogoji varovanja podatkov.