URSA podjetje za elektroniko d.o.o.

30 let TRADICIJE

 

Ursa d.o.o. - 30 let tradicije

 

 

Smo inovativno podjetje za elektroniko, ki je na trgu že več kot tri desetletja. Naš razvoj je usmerjen predvsem v ekološko naravnane produkte, kot je naš prodajni hit, sistem ECOpulse (sistem za izsuševanje kapilarne vlage), katerega inovativnost smo potrdili tudi z več nagradami in priznanji.

 

Kapilarna Vlaga Sanacija Cena

Portfolio
Portfolio

NAGRADA IN PRIZNANJE - USTVARJALCI STOLETJA

Nagrado in priznanje “Ustarjalci stoletja” za prispevek k razvoju podjetništva v srednji in jugovzhodni evropi za: URSA podjetje za elektroniko d.o.o., Žalec, Slovenija

Portfolio

Nekaj naših dolgoletnih strank

Portfolio
Portfolio

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.