Vlaga in elektroosmoza

Vlaga lahko res neugodno vpliva na naše bivalne razmere, hkrati pa lahko precej kvari tudi sam videz stavbe.

Poznamo več vrst problemov z vlago, tokrat bomo opisovali problem kapilarne vlage in njeno elegantno rešitev. Kapilarna vlaga je, vlaga, ki se vspenja po zidu navzgor zaradi poškodovane oziroma dotrajane hidroizolacije.

Vlaga v zidu – elegantna rešitev

Elektroosmoza nudi najbolj naraven način izsuševanja stavb, kjer je problem kapilarna vlaga.

sanacija vlage v stari hiši
Posledice kapilarne vlage

Postopek je uporaben povsod, kjer je poškodovana hidroizolacija, ali pa le te sploh ni.

Sanacija vlage s postopkom elektroosmoze

omogoča sanacijo brez gradbenih posegov, popolnoma brez kemikalij in strupenih materijalov, ki nam že tako preveč zastrupljajo okolje.

Pri postopku elektroosmoze obrnemo kapilarni tok vode in s tem povzročimo, da se voda začne pomikati iz zidov nazaj v zemljo. Pri tem pa s seboj odnaša tudi različne toksine in soli, ki se skozi leta nabirajo v zidovih in nam s tem povzročajo dodatno škodo (oksidacija kovin, odpad ometa…).

DO SUHIH ZIDOV s sistemom za elektroosmotsko izsuševanje ECOpulse

Večkrat nagrajeni sistem ECOpulse ponuja ekonomično in stalno rešitev odpravljanja kapilarne vlage brez gradbenih posegov. V CELOTI RAZVITO IN IZDELANO V SLOVENIJI

Sanacija kapilarne vlage z ve;krat nagrajenim sistemom ECOpulse
Priznanja in nagrade – ECOpulse sistem
Sanacija kapilarne vlage ECOpulse sistem

Sistem po vgradnji ne potrebuje več nobenega vzdrževanja in je še posebej primeren tam, kjer je poseg v gradbeni objekt onemogočen, oziroma nedovoljen (spomeniško zaščitene stavbe, gradovi, cerkve,…)

>ECOpulse TEHNIČNI PODATKI

  • izboljšuje življenske pogoje
  • za vedno izsuši zgradbo (dokler je sistem vklopljen)
  • preprečuje nastanek bakterij, plesni in pršic
  • znižuje stroške ogrevanja
  • povečuje življensko dobo zgradbe
  • preprečuje oksidacijo kovin
  • iz zidu odstranjuje soliter

Pokličite nas:

041 634 937